Učíme sa od profíkov

Interaktívny program Chemická show a Prírodné javy hravou formou

    Dnes k nám zavítali skutoční bádatelia a výskumníci. Počas 45 minútovej chemickej show nám ukázali zaujímavé ukážky efektov a reakcií pomocou skutočných chemikálií, s ktorými sa žiaci stretnú, keď budú starší, na hodinách chémie. Vďaka tomuto interaktívnemu programu deti získali iný pohľad na tento málo obľúbený predmet. Celé predstavenie bolo pre nás atraktívne najmä vďaka farebným penám, bublinkám, ohňovým efektom a farebným roztokom. Každý žiak sa naučil, ako si vyrobiť zaujímavý experiment doma či v školskom klube. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o rôznych javoch prírody, o spôsobe fungovania a význame ochrany prírody.... Žiaci boli počas programu zapájaní a mnohé pokusy si tak môžu vyskúšať aj doma či na hodinách prírodovedy.    

    Príjemným bonusom na záver bol malý darček v podobe polymérových guličiek, ktoré po ponorení do vody zväčšujú svoj objem. Sme si istí, že tento program priniesol žiakom okrem zábavy aj množstvo užitočných vedomostí. Po skončení skonštatovali, že sa už nemôžu dočkať, keď budú starší a vyskúšajú si tieto pokusy úplne samy. :o)

- VIDEO