Naše úspechy

ETWINNING  WEEKS


Pri príležitosti eTwinningových týždňov sme sa zapojili do zaujímavej súťaže s názvom "Hádaj, kde som?" Stačilo sa odfotografovať pri nejakom zaujímavom mieste, stiahnuť jeho GPS súradnice a pridať logo eTwinningu. Potom sme už len urobili výslednú koláž a zaregistrovali ju do súťaže. Konečný výsledok stál naozaj za to! Viac o súťaži na stránke eTwinningu.


VŠETKOVEDKO

Kto zabojoval z našej triedy o titul Všetkovedka? Predsa ten, kto mal odvahu a nebál sa zmerať si svoje sily vo veľkom súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. S veľkým potešením musím skonštatovať, že medzi našimi druhákmi sa našlo až 14 takýchto žiakov. Spomedzi všetkých zapojených sa najlepšie darilo Jakubkovi Jancovi, ktorý zo 168 možných bodov nestratil ani jeden a stal sa tak najlepším riešiteľom tejto súťaže nielen v rámci našej školy, ale i celého Slovenska! Srdečne blahoželáme nielen jemu, ale aj ostatným, ktorí sa nebáli prezentovať svoje doterajšie vedomosti a vyskúšať si niečo nové. 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Už druhý rok sme sa zapojili do recitačnej súťaže s názvom Hviezdoslavov Kubín.  V školskom kole tejto súťaže našu triedu reprezentovali Alžbetka Horáková a Simonka Pilátová. Hoci žiaci druhého ročníka patria do spoločnej kategórie s tretiakmi a štvrtákmi, dievčatá sa v konkurencii so staršími žiakmi držali statočne a Simonke sa podarilo získať krásne 2.miesto. Srdečne obom dievčatám blahoželáme a veríme, že sa im v budúcom roku podarí siahnuť aj na 1.miesto. :o)

ŠALIANSKY MAŤKO


Prvou recitačnou súťažou, ktorá už tradične odštartuje tie ostatné, býva súťaž v prednese slovenských povestí s názvom "Šaliansky Maťko". Ide o jednu z náročnejších disciplín, nakoľko klasické povesti obsahujú množstvo zastaralých výrazov a archaizmov, ktorých význam už dnešné deti ani nepoznajú. Navyše bývajú svojím rozsahom obsiahlejšie, a preto sa aj ťažšie učia spamäti. Napriek tomu sa tento rok do triedneho kola zapojilo až šesť detí, z ktorých do školského kola postúpili Tomáško Varga a Alžbetka Horáková. V spoločnej kategórii pre 2. a 3. ročník sa podarilo Alžbetke zabojovať a v konkurencii so staršími žiakmi získať nádherné 3.miesto. Srdečne jej k úspechu blahoželáme.


"NAJLEPŠÍ ČITATEĽ  

2.A TRIEDY"

Na začiatku školského roku sme vyhlásili triednu súťaž "O najlepšieho čitateľa". Tento titul mohol získať ten žiak, ktorý prečítal vo svojom voľnom čase najviac mimočítankových textov zo všetkých. V 1.polroku šk.roku 2016/2017 sa "Najlepším čitateľom 2.A triedy" stal Tomáško Varga, ktorý v priebehu piatich mesiacov prečítal 345 rôznych textov. V 2.polroku sa zas tento významný titul podarilo získať Lenke Slávikovej, ktorá prečítala 324 mimočítankových textov.  Srdečne obom blahoželáme a veríme, že knihy budú ich dobrými priateľmi aj naďalej.

ZBER PAPIERA

Každoročne sa na našej škole koná zber starého papiera. Cieľom je naučiť žiakov separovať jednotlivé zložky odpadu, a tým aj minimalizovať jeho množstvo. Keďže patríme k tým, ktorým záleží na stave a budúcnosti životného prostredia, nemohli sme sa nezapojiť. Spoločnými silami sa nám na I.stupni podarilo nazbierať až 4076 kg papiera! Naša trieda dosiahla veľký úspech pri vyhodnotení jednotlivcov, kde sa Sárka Štefancová  umiestnila na krásnom 1.mieste (270 kg) a Jakub Janco na 3.mieste (210 kg). Srdečne obom blahoželáme!

Národná súťaž eTwinning 2017

Dňa 9. júna odborná komisia vyhodnotila 44 súťažných projektov, ktoré boli prihlásené do súťaže O najlepší eTwinning projekt na Slovensku v školskom roku 2016/2017. Preto sme veľmi hrdí na to, že sa nám podarilo dostať medzi ocenených  a získať nádherné 1.miesto. Ďakujeme našim českým a poľským partnerom, ktorí nám k víťazstvu v nemalej miere dopomohli a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v septembri (Slávnostné odovzdávanie cien v Žiline - video, reportáž TV Severka).

EURÓPSKY CERTIFIKÁT KVALITY

Koncom novembra 2016 bol našej škole udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii minuloročného projektu "RAČTE VSTOUPIT" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že práca našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni :o).


ZÁKON LOMU VO FOTOGRAFII

V rámci objaviteľského krúžku sme sa koncom novembra zapojili do fotografickej súťaže, ktorú vyhlásila Asociace malých debrujárů České republiky. K nášmu veľkému prekvapeniu sa nám v konkurencii 238 fotografií podarilo získať krásne 2.miesto. Autorkou víťaznej série fotografií sa stala Alžbetka Horáková, ktorej k jej úspechu z celého srdca blahoželáme.


"NAJVÄČŠÍ SKOKAN  2.A TRIEDY"

Jednou z celoročných aktivít je aj diagnostika čítania, počas ktorej zisťujeme, koľko slov dokážu jednotliví žiaci správne prečítať za 1 minútu. Jej cieľom je snaha o individuálne zlepšenie každého žiaka. V rámci tohto každomesačného pozorovania bola vypísaná i súťaž "O najväčšieho skokana", ktorým sa stalo to dieťa, ktoré prekonalo svoj osobný rekord o najvyšší počet slov. V 1.polroku šk.roku 2016/2017 sa "Najväčším skokanom 2.A triedy" stal Jakub Janco, ktorý sa v priebehu piatich mesiacov zlepšil v čítaní až o 58 slov. V 2.polroku zas tento titul získal Timothy Kazda, ktorý "skočil" z 54 správne prečítaných slov na rovných 100. Obom srdečne blahoželáme.

PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME...

V apríli vyhlásila Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne literárnu súťaž pre žiakov ZŠ s názvom "Píšem, píšeš, píšeme...". Z našej triedy sa do tejto súťaže zapojilo hneď niekoľko šikovných spisovateľov, spomedzi ktorých bola ocenená práca Lenky Slávikovej s názvom Truhlíkovci. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov pri písaní ďalších príbehov.