NAJhlúpejšia rozprávková bytosť

ČÍTAME A HĽADÁME

Jedno slovenské príslovie hovorí, že "hlupák, zostane navždy hlupákom." Pátrali sme v slovenských rozprávkach, či je to naozaj tak: 

  • kráľ Trumpécius, kráľovná Trumpetta, princezná Trumpettina (K.Bendová) - vo svojej krajine sa riadili heslom: "S hlúposťou najďalej zájdeš." Hľadali najhlúpejšieho ministra pre ministerstvo hlúposti, múdrych ľudí považovali za čudákov a zatvárali ich do väzenia (O načisto Hlúpej krajine z knihy Osmijankove rozprávky).
  • Indovník okuliarnický (D.Hevier) - had, ktorý sa bál myší, keď odchádzal, zdravil Vitajte, keď prichádzal, povedal Dovidenia. Robil všetko naopak, lebo trpel nezvyčajnou chorobou - "pomotanos hlavos." (kniha Humorné rozprávky)
  • najmladší syn chudobného gazdu (J.Bodenek) - rozprával sa s bukom, "predal" mu svoju jedinú kravu, čakal kým mu za ňu zaplatí. Keď sa od neho nedočkal peňazí, kopol do starého pňa, ktorého považoval za starého otca buka a pod ním našiel zakopaný poklad (O buku, čo vedel rozprávať).
  • šarkan Esmeraldus (K.Bendová) - hoci mal dvanásť hláv, rozmýšľal veľmi málo, pretože keď sa rozumy z tých všetkých hláv dali dokopy, nebol by z toho rozum väčší ako vrabčací. Jedného dňa si zmyslel, že bude kanárikom. Sám vyrobil drevenú klietku, ktorú zavesil na najvyššiu jedľu, dobrovoľne do nej vliezol a čvirikal, pípal, trilkoval, až sa hora zelenala. Odkedy "sa stal kanárikom", nechcel inú potravu, iba vtáčí zob a sem-tam varenú mrkvičku ( O bláznivom šarkanovi).
  • krčmár a richtár (J.Donoval) - raka považoval za chýrneho krajčírskeho majstra. Kadiaľ sa rak prešiel po látke, tadiaľ strihal. Keď zo súkna zostali len na nič súce handričky, poslal po richtára, ktorý raka odsúdil na smrť utopením (Ako hlúpi topili raka...)
  • Drevená Zuza (Z.Zemaníková) - piekla chlieb pre milého celý týždeň, a predsa ho dobrý neupiekla - celý deň preosievala múku cez sitko na čaj, tak silno zakúrila v peci, že jej zhorel nielen chlieb, ale aj perina (kniha Humorné rozprávky)
  • Anton Kareláb (K.Bendová) - spolužiak Evky Ružovej, ktorý bol do nej zaľúbený až po uši. Napísal jej list, v ktorom urobil 22 pravopisných chýb (báseň Prekážka z knihy Bola raz jedna trieda).

STRIHÁME A LEPÍME

V rozprávkovom svete sme našli rôznych hlupáčikov viac ako dosť. A keďže takmer v každej rozprávke sú vykreslení ako podivíni, ktorí sa s otvorenými ústami čudujú úplným samozrejmostiam, rozhodli sme sa ich v tejto polohe aj zachytiť:

ZOZNAMUJEME SA S NOVÝM PROGRAMOM

NAJhlúpejšie rozprávkové bytosti zvyčajne robia všetko úplne naopak ako ostatní ľudia. Opačné ľudské vlastnosti sme poznávali vďaka programu KARTIČKY, v ktorom sme vlastnoručne vytvárali priraďovacie cvičenia pre našich spolužiakov:

ROZHODUJEME A HLASUJEME

Rozhodnúť, ktorá z bytostí je tou NAJ, je na konci každého mesiaca vždy najťažšou úlohou. Opäť sme zvolili tajné hlasovanie, ktorého výsledky sme spracovali v programe Excel do prehľadného grafu:

TVORÍME ANIMÁCIE

Ako v NAJhlúpejšom kráľovstve sveta oslavujú príchod jari? No predsa stavaním snehuliakov. A nie hocijakých... Opäť sme sa pohrali s aplikáciou Stop Motion a vytvorili sme kratučký film:

PÍŠEME A KRESLÍME

Počas tohtoročnej Noci s Andersenom vzniklo veľmi veľa veselých a originálnych príbehov o NAJhlúpejšej krajine sveta - Truhlíkove. Najvydarenejšie z nich dostali podobu: