Objavujeme predmety, ktoré...

1. kráčajú (jednoduché marionety) - video

2. plávajú (potápači) - video

3. vyskakujú (vyskakovacie kocôčky) - návod, šablóna, video

4. sa točia - gombíky na špagáte (video), vrtuľky (video, šablóna)

5. strieľajú - kuša, prak, "balónkové delo"