Najlepší nápad

 

Predstavu o tom, ako vyzerá taký robot, má každý z nás úplne odlišnú. Kým niekto si ho predstaví ako plechového panáčika s množstvom gombíkom a tlačítok, iný si ho vybaví ako moderného "poľudšteného tvora", z ktorého už dávno netrčia žiadne hadičky, drôtiky či kábliky.

Ako sa dá čo najužitočnejšie opätovne využiť plastová nádobka z jogurtového nápoja? Na túto otázku hľadali odpovede naši pátrači počas jarných prázdnin. A veru o dobré nápady nebola núdza. Kým niektorí zdôraznili praktickú stránku nového výrobku, iní sa zamerali na jeho vonkajší vzhľad.

Tesne pred Vianocami bola vyhlásená celotriedna súťaž pre všetkých malých vynálezcov 2.A triedy. Ich úlohou bolo zhotoviť, príp. navrhnúť stojan na mobilný telefón, ktorý bude vyrobený výlučne z odpadového materiálu. Podmienkou bolo, aby navrhnutý stojan bol nielen funkčný, ale aj pekný. A keďže fantázii sa medze nekládli, navrhnuté vynálezy boli...

Môj vynález

28.09.2016

Človek je tvor vynaliezavý. Od nepamäti vymýšľa, ako by si uľahčil, či spríjemnil život. Stačí, keď sa poobzeráte okolo seba a všimnete si veci, ktoré nás bežne obklopujú. Všetko sú to vynálezy slúžiace na skvalitnenie nášho života. Existujú však aj také, ktoré ešte len čakajú na svoje objavenie.