NAJsilnejšia rozprávková bytosť

ČÍTAME A HĽADÁME


Za najsilnejšiu rozprávkovú bytosť môžeme považovať toho, kto svojou silou ďaleko prevyšuje ostatných smrteľníkov. Keďže takýchto silákov je v slovenskej literatúre neúrekom, pustili sme sa nielen do hľadania, ale najmä do porovnávania. Každý z nájdených hrdinov totiž oplýval inými schopnosťami:


 • Valibuk (Jozef Cíger Hronský)  - buky jednou rukou váľal, najhrubší buk jednou rukou zo zeme vykrútil, obrátil a vrchovcom do zeme zasadil
 • Valivrch (Jozef Cíger Hronský) - prenášal celé vrchy z jedného miesta na druhé
 • Miesiželezo (Jozef Cíger Hronský) - holými rukami miesil železo akoby to bolo cesto
 • Janko (Samo Czambel) - sám porúbal 5, 10 a 15-hlavého draka
 • Popolvár (Pavol Dobšinský) - premohol a zabil ježibabu s celým jej vojskom, zabil aj jej synov: 3, 6 a 12-hlavých drakov
 • Popeľuch (Jozef Cíger Hronský) -  premohol a zabil 3, 6 a 9-hlavého draka
 • Dunajský orol (Mária Ďuríčková) - svojimi mocnými krídlami urobil taký vietor, že na Dunaji vznikli vlny veľké ako domy, kopce, veličizné vrchy
 • Rytier Juraj (Mária Ďuríčková) - premohol draka

A keď sme našli všetky NAJsilnejšie bytosti v slovenskej, českej i poľskej literatúre, vytvorili sme si z nich Mini múzeum voskových figúr.

MAĽUJEME A ZNÁZORŇUJEME


Ako asi taký Valibuk vyzeral a koľko toho uniesol sme sa pokúsili výtvarne vyjadriť prostredníctvom netradičnej koláže na hodine výtvarnej výchovy:

SÚŤAŽÍME A POROVNÁVAME


O tom, že skutoční siláci sa nachádzajú aj medzi našimi deťmi, sme sa presvedčili na hodine telesnej výchovy. A rovnako, ako aj v rozprávkových príbehoch, v každej disciplíne sa stal najsilnejším úplne iný žiak:
 • preťahovanie lanom
 • pretláčanie v sede
 • pretláčanie v stoji ( "kohútie zápasy")

HLASUJEME A ROZHODUJEME