Medzinárodný deň školských knižníc

Slovenská pedagogická knižnica aj tento rok vyhlásila k Medzinárodnému dňu školských knižníc súťaž "O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice ". Od roku 1999 sa uskutočňuje toto podujatie každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tentokrát bolo témou Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo v malých skupinách.

Naša trieda si vybrala na čítanie knižku o dvoch valachoch a ich veselých príhodách s názvom Maťko a Kubko. Aby sme počuli, ako sa má správne čítať, prizvali sme na tento deň aj starých rodičov žiakov, ktorí nám predčítali z vybraných kníh. Naše pozvanie prijala Sárkina babka, pani Kalusová, z úst ktorej sme si vypočuli príbeh o tom, ako sa Maťko a Kubko spriatelili s medveďom. Následne sme sa po celý deň usilovali zábavnými formami práce s knihou formovať dobrý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu vôbec.

Aby sme naplnili tému podujatia, rozdelili sme sa do dvojíc, kde každá dvojica plnila inú úlohu:

  • tvorili sme tajničky s menami hlavných postáv
  • určovali ich vlastnosti
  • vymýšľali hádanky
  • tvorili pozvánky na bábkové predstavenie
  • rozmýšľali nad iným záverom príbehu...

Po dokončení práce sme sa navzájom pochválili s tým, ako sa nám darilo a čo pekné sa nám podarilo vymyslieť. V ďalšej časti dňa sme vymýšľali a tvorili bábky k tomuto príbehu. Boli totiž nevyhnutnou súčasťou záverečného vyvrcholenia celého dňa, ktorým bolo spoločné bábkové divadlo. Štvorica detí nám po predchádzajúcej príprave predviedla rolové čítanie, v ktorom sa zamerala na správne dýchanie a artikuláciu. My, ostatní, sme sa pokúsili počas ich čítania znázorniť za pomoci bábok dej príbehu. Na tento účel nám poslúžilo "kufríkové divadlo", v ktorom sme po viacnásobnej výmene kulís a bábok dokázali predviesť celú rozprávku.

Sme si istí, že keby sme mali na prípravu viac času, výsledok by bol omnoho lepší. Ale aj takto sme boli s priebehom dňa nadmieru spokojní (video).