Deň Zeme

Zvyšky igelitových tašiek, plastové tégliky z jogurtov, nápojové obaly, nedopalky z cigariet, plechovky, paličky z nanukov... Pod každým kríkom či stromom nájdete svedectvo o tom, že v blízkom okolí žijú ľudia, ktorí si krásy prírody nevedia vážiť. Trávnaté plochy si mýlia s odpadovými nádobami, niektoré miesta dokonca so skládkami. Presvedčili sme sa o tom počas tematického Dňa Zeme, kedy sme sa pozreli na naše mesto očami budúcich generácií. Budú pyšné na svojich predkov? A čo povedia na takéto dedičstvo?

Najvyšší čas, aby sme si pripomenuli dôležitosť ochrany životného prostredia. Úvodná prezentácia nás v tento deň oboznámila s alarmujúcimi údajmi, ktoré ľudstvo vedú do záhuby. S vplyvom kyslých dažďov na našu planétu, s nebezpečným otepľovaním, výrubmi dažďových pralesov či ničivým vplyvom priemyselných odpadov.  Na niektoré obrázky znečistených vodných tokov či vtákov a rýb uhynutých v dôsledku ropných havárií sa pozeralo naozaj veľmi ťažko. Aby sme dokázali, že my sa k prírode dokážeme správať s úctou a rešpektom, ktorý si zasluhuje, zmerali sme si svoje sily v krátkom vedomostnom kvíze. Aj vďaka nemu a vedomostiam, ktoré sme si v ňom precvičili, sa nám podarilo v ďalšej časti dňa vytvoriť krásne darčeky pre našu planétu. Okrem obrázkov obsahovali aj detské sľuby o tom, ako budú našu Zem chrániť a dbať na to, aby jej v budúcnosti už nikto neubližoval.

V ďalšej časti dňa sme so žiakmi 2.B a 2.C triedy vytvorili spoločnú "Mliečnu dráhu". Na jej tvorbu sme potrebovali obaly z mliečnych výrobkov (etikety a krabičky zo syrov, hliníkové fólie z jogurtov, nápisy MLIEKO z krabíc od mlieka...). Keďže sme chceli, aby rozmery našej dráhy boli čo najväčšie, začali sme obaly zbierať už sedem dní pred samotným Dňom Zeme. Najskôr sme ich všetky spočítali (740 kusov), a potom sme ich lepili do tvaru špirály na obrovský kartónový papier. Cieľom tohto nášho výtvoru bolo nielen zvýšiť konzumáciu mliečnych výrobkov, ale najmä spoznávať materiály, z ktorých sú potravinové obaly vyrobené (papier, plasty, kov, kombinované obaly), aby sme ich dokázali správne separovať. Následne sme našu "Mliečnu dráhu" inštalovali do vestibulu pavilónu B. Stane sa súčasťou Knihy rekordov, ktorá sa začala na našej škole písať už pred piatimi rokmi.

Príjemným spestrením tohto dňa bol aj výchovný koncert Základnej umeleckej školy v Ilave zameraný na ochranu a tvorbu životného prostredia. A aby sme nezostali len pri slovách, v závere dňa sme vyrazili do terénu a vyzbierali všetky odpadky v areáli školy. Zavŕšením celodenných aktivít venovaných ku Dňu Zeme bola inštalácia kolektívnej výtvarnej práce v priestoroch triedy s názvom Zem je naším domovom, chráňme ju!  Všetky aktivity realizované počas tohto dňa smerovali k jedinému cieľu: Správať sa k našej planéte tak, aby sa z jej prírodných krás a bohatstva mohli tešiť aj tí, ktorí prídu po nás.