Deň narcisov

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do verejnoprospešnej finančnej zbierky, aby vyjadrila nielen svoju spolupatričnosť s onkologickými pacientmi, ale aj podporu preventívnym a informačným projektom Ligy proti rakovine. Vďaka príspevkom našich detí, ale aj širokej verejnosti sa nám podarilo vyzbierať veľmi peknú čiastku 914,91€.

Aj keď je to len kvapka v mori, celý deň sme mali hrejivý pocit z dobre vykonaného skutku. Pyšne sme nosili žltý narcis, ktorý prenikavo žiaril z každého detského svetríka. Je povzbudzujúce vedieť, že ani jedno z detí nezostalo ľahostajným. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

O výnose a použití finančných prostriedkov sa môžete informovať aj počas roka na webovej stránke www.lpr.sk.