Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tento rok sme si pripomenuli jeho druhý ročník. Hlavnou témou kampane je nabádanie k pohybu, a to nielen počas tohto týždňa, ale aj po celý rok. 

Keďže toto podujatie je určené všetkým bez ohľadu na vek, vzdelanie či úroveň trénovanosti, neváhali sme a zapojili sa tiež. V týždni od 12.-16.9.2016 sme časť veľkej prestávky venovali najrozmanitejším pohybovým aktivitám:

  • preskoky cez švihadlo (znožmo, jednonož, s medziskokom, bez medziskoku), podbiehanie popod švihadlo
  • hádzanie a chytanie lopty (prihrávky jednoruč, obojruč)
  • prúdové cvičenie zamerané na precvičenie základných lokomočných pohybov (chôdza, beh, skoky, lezenie...)
  • súťaživé hry v družstvách 
  • jazda na kolobežkách
  • chôdza na chodúľoch
  • kruhové hry...

Ani žiaci 2.stupňa nezaháľali a pridali sa k nám. Celý školský dvor sa tak premenil na obrovské ihrisko plné športuchtivých detí. Dúfam, že príjemný pocit, ktorý v nás zanechali tieto pohybové aktivity, zostane v nás čo najdlšie. A kto si ho bude chcieť pripomenúť, stačí ak zoberie do rúk loptu či vybehne na najbližší kopec. Som si istá, že okamžite pocíti tú obroskú vlnu eufórie, ktorú každý šport so sebou zákonite prináša.